Wat zijn de voordelen van hernieuwbare energie?

Wind-, geothermische, zonne-, waterkracht- en andere hernieuwbare technologieën zijn tegenwoordig een zeer populaire energiebron over de hele wereld. Veel landen, bedrijven en individuen gebruiken ondertussen dus al hernieuwbare energiebronnen, maar eigenlijk moet dit nog altijd een stuk populairder worden. Dit komt doordat hernieuwbare energie veel belangrijke voordelen heeft ten opzichte van grijze, ouderwetse energie. In dit artikel kun je daar een paar voorbeelden van vinden.

Raakt niet op

Hernieuwbare energietechnologieën gebruiken bronnen die rechtstreeks uit de omgeving komen om energie op te wekken. Deze energiebronnen omvatten onder andere zonneschijn, wind, getijden en biomassa, waar een energie leveranciergebruik van kan maken om energie te leveren aan klanten. Hernieuwbare bronnen zullen niet opraken, wat niet gezegd kan worden voor veel soorten fossiele brandstoffen. Aangezien we veel fossiele brandstoffen gebruiken, zullen ze helaas steeds moeilijker te verkrijgen zijn. De kans is groot dat hierdoor zowel de kosten als de milieu-impact van winning stijgt.

Bespaart geld

Met behulp van een energievergelijker kun je geld besparen, maar dit kan door gebruik te maken van hernieuwbare energie. Je bespaart dan namelijk op de lange termijn geld. Dit komt doordat je bespaart op de onderhoudskosten, maar ook op de bedrijfskosten. Gebruik je een technologie die energie opwekt uit wind, zon of een ander natuurlijk proces? Je hoeft dan bovendien niet te betalen om bij te tanken. Hoeveel geld je precies bespaart hangt van een paar factoren af, waaronder ook de technologie zelf. Toch betekent de overschakeling op hernieuwbare energie vaak wel een besparing van honderden euro’s, vooral op de lange termijn.

Minder onderhoud

Over het algemeen vereisen technologieën voor hernieuwbare energie minder algemeen onderhoud dan bijvoorbeeld generatoren die wel de ouderwetse en traditionele brandstofbronnen gebruiken. Dit is het geval aangezien generatietechnologie zoals onder meer de windturbines en zonnepanelen weinig tot zelfs geen bewegende delen hebben. Bovendien zijn niet afhankelijk van brandbare brandstofbronnen om te functioneren. Ze vereisen hierdoor dus minder onderhoud, wat meer tijd en geld oplevert. 

Beter voor gezondheid en milieu

Hernieuwbare energiebronnen stoten bovendien geen tot weinig broeikasgassen uit, net zoals verontreinigende stoffen. Hierdoor is de ecologische voetafdruk kleiner en heeft het een algehele positieve impact op de omgeving. Tijdens het verbrandingsproces stoten fossiele brandstoffen juist grote hoeveelheden broeikasgassen uit, waarvan is bewezen dat ze de stijging van de mondiale temperaturen en de frequentie van extreme weersomstandigheden verergeren. Ze stoten bovendien niet alleen broeikasgassen uit, maar ook andere schadelijke verontreinigende stoffen worden uitgestoten door fossiele brandstoffen. Dit kan leiden tot ademhalings- en hartgezondheidsproblemen, wat bij hernieuwbare energiebronnen niet het geval is.

Minder afhankelijk van buitenlandse energiebronnen

Met hernieuwbare energietechnologieën kun je lokaal energie opwekken. Hoe meer hernieuwbare energie je gebruikt voor je stroombehoeften, hoe minder je afhankelijk bent van geïmporteerde energie. Bovendien draag je hierbij meer bij aan de energieonafhankelijkheid van Nederland als geheel. In principe hoeft dit niet echt belangrijk te zijn, maar in de toekomst zou dit wel het geval kunnen zijn door bijvoorbeeld een oorlog. Daarom kan het dus handig zijn om minder afhankelijk te zijn van het buitenland. 

10/10 - (2 stemmen)